Wyceny i ekspertyzy techniczne

Ekspertyza techniczna, może mieć na celu wycenienie konkretnego urządzenia, maszyny lub innego mienia. Ekspertyza techniczna powinna określać jaki jest przedmiot konkretnej ekspertyzy. W dalszej kolejności należy określić w jakim celu jest wykonywana konkretna ekspertyza, czy chcemy wycenić wartość konkretnego urządzenia, czy jego przydatność w konkretnych sytuacjach. Ekspertyza może również wskazywać rozwiązania techniczne, które rozwiązują różne problemy.

W dalszej kolejności należy rozpatrzyć zakres ekspertyzy oraz jakie elementy w ramach konkretnej ekspertyzy należy sprawdzić oraz pod jakim kątem. Wycenę maszyn i urządzeń, sporządza się w celu wykonania sprawozdania finansowego, albo do celów innych niż sprawozdanie finansowe. W pierwszym przypadku maszyny wycenia się tak samo jak inne aktywa, stosując koncepcję wartości rynkowej oraz zamortyzowanego kosztu odtworzenia. W drugim przypadku maszyny wycenia się, stosując odpowiednią podstawę do takiej wyceny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>