Wycena maszyn

Wycenę maszyn sporządza się przede wszystkim do celów sporządzenia sprawozdania finansowego oraz do innych przypadków. Wycena sporządzana do celów sprawozdania finansowego maszyny są wyceniana w identyczny sposób jak inne aktywa, stosując koncepcję wartości rynkowej oraz zamortyzowanego kosztu odtworzenia. Jeżeli wycenę sporządza się w innym przypadku, maszyny są wycenianie zgodnie z zastosowaniem odpowiedniej podstawy konkretnej wyceny.

Jeżeli celem wyceny jest oszacowanie jej wartości nierynkowej, to należy ją w odpowiedni sposób odróżnić od wartości rynkowej. Istnieje kilka podejść do wyceny, które obejmują: podejście porównawcze, podejście kosztowe oraz podejście kapitalizacji dochodu. Maszyny w różnych sytuacjach wymagają kompetentnej oceny użyteczność wycenianego składni mienia, a także dokładnego przeanalizowania jej cech fizycznych, funkcjonalnych oraz ekonomicznych takiego mienia. Jako materialny dobra ruchome, mogą być zbywane razem z innymi aktywami materialnymi i niematerialnymi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>