Uprawnienia na wózki widłowe

Jeżeli chcemy zdobyć uprawnienia na wózki widłowe, musimy skorzystać z kursu, który kończy się egzaminem przed specjalnie powołaną komisją, która może nadawać takie uprawnienia. Ośrodki prowadzące szkolenia, powinny otrzymać akredytację w zakresie prowadzenie kursów, z zakresu wózki jezdniowe o napędzie silnikowym.

Kurs ma na celu pomóc w uzyskaniu uprawnień, które pozwolą kierować wózkami jezdniowymi o napędzie silnikowym. Wyróżniamy kilka typów wózków jezdniowych o napędzie silnikowym: unoszące, podnośnikowe, ciągnikowe, specjalne oraz naładowne. Poza tym wyróżniamy wózki zasilane gazem, w takim przypadku osoba która chce posiadać uprawnienia do kierowania, musi przejść szkolenie związane z wymianą butli gazowej.

Szkolenia poruszają tematykę typów stosowanych wózków jezdniowych oraz budowy wózka jezdniowego o napędzie silnikowy. Wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługa wózków widłowych w czasie wykonywania czynności, przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>