Uprawnienia energetyczne

W skład uprawnień energetycznych, wchodzą uprawienia elektrycznej 1kV oraz powyżej. Poza tym osoba posiadająca takie uprawienia, powinna dokonywać pomiarów elektrycznych, w sposób zgodny z różnymi procedurami oraz z zachowaniem odpowiedniej dokładności. W skład uprawnień energetycznych wchodzą również uprawnienie gazowe oraz cieplne. Szkolenia odbywają się w tym zakresie, uwzględniają wiedzę związaną z dozorem urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych.

Poza tym w skład takich uprawnień, wchodzi wiedza na temat obsługi agregatów prądotwórczych oraz obsługi sprężarek. Dodatkowo taka osoba powinna obsługiwać pompy, wentylatory oraz urządzania klimatyzacji oraz chłodnicze. Uprawienia na obsługę autoklawów oraz szkolenia palaczy CO. Szkolenia są prowadzone, na podstawie programu, który obejmuję tematykę egzaminu. Egzamin odbywa się przed specjalnie powołaną komisją, która może dawać uprawnienia energetyczne osobom, które spełniają określone kryteria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>