Uprawnienia elektryczne

Żeby uzyskać uprawnienia elektryczne, dla odpowiedniej grupy, należy ukończyć kurs, oraz zdać egzamin, przed specjalnie powołaną komisję, która może nadać takie uprawnienia konkretnej osobie. Jeżeli chcemy uzyskać uprawnienia na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym, musimy kończyć kurs dla osób należących do grupy D. Jeżeli chodzi o uprawnienia grupy E to są one związane z osobami pracującymi na stanowisko eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym.

Osoba na takim stanowisku zajmuje się eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Do zakresu obowiązków takiej osoby należy obsługa, konserwacja, naprawa oraz montaż urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Wszystkie szkolenia omawiają zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Poza tym bardzo ważne są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa przeciwporażeniowego, oraz udzielanie pierwszej pomocy w konkretnych przypadkach.