Szkolenia UDT

Do zakresu szkolenia UDT, należy zaliczyć bezpieczeństwo związane z odpowiednim wykorzystywaniem różnych urządzeń, sposobów naprawy lub modernizacji. Urząd Dozoru Technicznego, ma za zadanie ograniczyć ryzyko, jakie może wiązać się z nieprawidłowym eksploatowaniem różnych urządzeń technicznych.

Szkolenia odbywa się z uwzględnieniem poszczególnej grupy urządzeń. Egzaminy które pozwalają uzyskać uprawnienia obsługi urządzeń UDT, wymagają znajomości rodzajów urządzeń, transportu bliskiego, które podlegała dozorowi technicznemu. Znajomość budowy poszczególnych urządzeń, mechanizm jakie one wykorzystują oraz ich działanie. Pojęcie stateczności konkretnego urządzenia. Osoba posiadająca takie uprawnienia, powinna znać instrukcję eksploatacji w zakresie obsługi konkretnych urządzeń.

Zakres obsługi dotyczy urządzenia przed przystąpieniem do wykonywania zadania, w trakcie pracy oraz po jej zakończeniu. Poza tym taka osoba powinna wiedzieć jak sterować mechanizmami urządzenia ogólne przeznaczenia. Należy również znać procedury postępowania przy niebezpiecznych uszkodzeniach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>