Szkolenia energetyczne

Szkolenia energetyczne, kończą się egzaminem, który zdaje się przed specjalnie powołaną Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Taka komisja może nadawać uprawnienia energetyczne, które są ważne przez okres pięciu lat. Po upływie pięciu lat, należy odnowić swoje uprawnienia energetyczne. W skład szkoleń, które pozwolą uzyskać takie uprawnienia wchodzą takie kursy jak: kurs na uprawienia elektryczne 1Kv i powyżej oraz kurs na różne pomiary elektryczne. Poza ty szkolenia pozwalają zdobyć wiedzę na temat dozoru różnych urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych.

Poza tym w skład uprawnień energetycznych wchodzą, uprawnienia gazowe oraz uprawnienia cieplne. Osoba posiadająca takie uprawienia, powinna potrafić obsługiwać agregaty prądotwórcze oraz sprężarki. W ramach takich szkoleń, odbywają się również zajęcia z bezpieczeństwem pracy. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz pierwsza pomoc w różnych przypadkach. Osoba pracująca na konkretnym stanowisku, powinna wiedzieć na jakie niebezpieczne sytuację jest narażona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>