Szacowanie majątku

Szacowanie majątku, może być wykonane przez rzeczoznawcę, czyli osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Wycena na przykład nieruchomości ma na celu określenie wartości takiej nieruchomości, która składa się z kilku etapów. Na koniec należy sporządzić operat szacunkowy. Żeby dobrze sporządzić operat szacunkowy należy uwzględnić takie informację jak stan zagospodarowania, rodzaj oraz całkowite wyposażenie w skład którego wchodzą urządzenia infrastruktury technicznej.

Ważne jest również położenie, które może decydować o tym, czy dana nieruchomość wchodząca w skład czyjegoś majątku jest bardzo atrakcyjna, a tym samym warta więcej pieniędzy, czy też nie. Należy również określić cel wyceny danej nieruchomości. Wycenę sporządza się w różnych sytuacjach, może być to związane z chęcią sprzedaży konkretnego mienia, lub też ubiegania się o odszkodowania. W tych dwóch sytuacjach najczęściej dokonują się szacowania majątku lub wycenę konkretnych nieruchomości lub przedmiotów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>