Suwnicowy

Suwnicowy to osoba odpowiedzialna, za obsługiwania urządzenia jakim jest suwnica, czyli dźwignicy pracującej w ruchu przerywanym. Jest ona wyposażona w mechanizm podnoszenia oraz opuszczania i porusza się po przestrzeni, którą ograniczają długości toru jazdy oraz wysokość podnoszenia. Osoba taka nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności pracując na stanowisku operatora suwnic.

Kurs na obsługę suwnicy, kończy się egzaminem, przed specjalnie powołaną komisją, która może udzielać zezwolenia. Ośrodek w którym odbywają się takie szkolenia, musi być specjalnie wyposażony w różne suwnice, dlatego tylko w wybranych miastach, można skorzystać z takich szkoleń, które pozwolą posiadać uprawienia jako operator suwnic. Osoba która chce być operatorem suwnic, musi posiadać wiedze na temat dozoru technicznego, budowa oraz eksploatacja tych urządzeń. Poza tym musi znać obowiązki operatora przed rozpoczęciem swojej pracy, w trakcie oraz po jej zakończeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>