Rzeczoznawca

Rzeczoznawcza jest to tytuł przyznawany osobie, spełniającej odpowiednie wymagania, określone konkretnymi przepisami. Do podstawowych wymagań należy: posiadanie wyższego wykształcenia w konkretnym kierunku, przeważnie jest to tytuł magistra, ale w niektórych przypadkach mogą być to studia podyplomowe, które spełniają określone minimum programowe. Poza tym ważna jest udokumentowana praktyka zawodowa, która musi trwać okres opisany w przepisach.

W niektórych przypadkach wymagana jest opinia środowiska zawodowego lub kilku osób, które już posiadają tytuł rzeczoznawcy. Ważna jest przynależność do odpowiedniej organizacji, niekaralność oraz zdanie egzaminu przed specjalną komisją, która może nadać taki tytuł. Od opinii jaką wydaje rzeczoznawca w bardzo licznych przypadkach zależy los majątku prywatnego lub publicznego a także zdrowie i życie ludzi. Dlatego jest to bardzo odpowiedzialna praca, którą mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi predyspozycjami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>