Kursy elektryczne

Kursy elektryczne obejmują zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatowania urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Osoba która kończy taki kurs, powinna znać instrukcję eksploatacji, w zakresie wykonywanych prac i czynności. Zakresy oraz częstotliwość wykonywania zapisów ruchowych. Sposobów przekazywania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na konkretnych zmianach. Poza tym bardzo ważne są zagadnienia w zakresie, budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.

Wszystkie szkolenia omawiają zasady oraz wymagania związane z bezpieczeństwem pracy oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Poza tym bardzo ważne są informację, dotyczące udzielania pierwszej pomocy w konkretnych przypadkach. Pracownik powinien znać zagrożenia jakie występują na konkretnym stanowisku pracy. Znać zasady udzielania pomocy przedlekarskiej osobom, które zostały porażone prądem elektrycznym. Zastosowania oraz rodzaje sprzętu przeciwpożarowego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>