Kurs spawacza

Przystępując do kursu spawacza należy spełniać trzy podstawowe warunki. Pierwszym z nich jest ukończenie osiemnastego roku życia. Drugi to wykształcenie przynajmniej podstawowe oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające że nie ma żadnych przeciwwskazań, do wykonywania takiego zawodu. Kursy spawacza, są bardzo zróżnicowane, w zależności od uprawnień, jakie chcemy uzyskać. Spawanie gazowe składa się z kursu gazowego spawania blach oraz gazowego spawania rur.

W przypadku spawania elektrodą otuloną należy przejść szkolenie z zakresu spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawanie blach i rur spoinami czołowymi. Poza tym możemy wybrać szkolenia metodą MAG lub MIG. Spawanie metodą TIG, oraz przecinanie, w skład którego wchodzą kursy dla przecinaczy plazmowych oraz dla przecinaczy gazowych. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem, zdawanym przed specjalnie powołaną komisją, która może nadawać takie uprawnienia obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>