Kurs na suwnice

Kurs na suwnice powinien w sposób wyczerpujący omawiać takie zagadnienia jak: wiadomości o dozorze technicznym, ogólne wiadomości na temat suwnic oraz budowę i eksploatacja tych urządzeń. Poza tym operator suwnic powinien wiedzieć jakie obowiązki należy wykonywać przed rozpoczęciem pracy, w trakcie wykonywania swoich zadań oraz zaraz po zakończeniu pracy. Poza tym ważne są zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osoba kończąca takie szkolenie, powinna wiedzieć jakie zagrożenia występują w konkretnym miejscu pracy oraz w trakcie wykonywania konkretnych czynności. Miejsca w których odbywają się takie szkolenia, muszą być odpowiednio wyposażone, by mogły tam odbywać się zajęcia praktyczne. Dlatego trzeba znaleźć odpowiedni ośrodek który prowadzi takie zajęcia, a następnie zdać pozytywnie egzamin, przed specjalną komisją która może udawać uprawnienia jako operator suwnicy. Zajęcia teoretyczne są bardzo ważne, ale najważniejsze są umiejętności jakie można nabyć podczas zajęć praktycznych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>