Kurs BHP

Kursy BHP, są podzielone ze względu na miejsce pracy i pełnione obowiązki. Szkolenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy dla pracodawców, poruszają zagadnienia związane z systemem ochrony pracy w naszym kraju. Poza tym omawiane są regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz regulacje prawne z zakresu ochrony pracy.

Ważne zagadnienia to również zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska naturalnego. Osoba po takim szkoleniu powinna wiedzieć, jakie zagrożenia czekają w konkretnym zakładzie i na konkretnym stanowisku. Powinna wiedzieć jak należy reagować w różnych sytuacjach, oraz jak udzielić pierwsze pomocy w konkretnym przypadku.

Poza tym powinna wiedzieć jak dokonać analizy przyczyn wypadków w trakcie wykonywania konkretnych obowiązków, w miejscu pracy. Kolejne zagadnienia to skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy oraz omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków w czasie pracy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>