Kredyty technologiczne

Kredyty technologiczne to rozwiązanie z którego mogą skorzystać małe lub średnie przedsiębiorstwa, w celu inwestowania w innowacyjną technologię. Składając wniosek na dofinansowanie, należy spełniać te dwa warunki, w przeciwnym wypadku nie można ubiegać się o takie wsparcie finansowe. Ministerstwo Gospodarki, zdecydowało się na takie rozwiązanie, ponieważ do tej pory, było niewielkie zainteresowanie ze stronnych firm, taką formą wsparcia dla inwestycji, które są zaawansowana technologicznie. Wsparcie to dotyczy również nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Dzięki temu przedsiębiorcy mogą o wiele łatwiej, spełnić wymogi formalne. Kolejny ważny element to zmiana sposoby wyliczania tak zwanej premii technologicznej. Jest ona nalicza od całości wydatków jakie zostaną za kwalifikowane przez komisję. Wypłata premii następuje, bezpośrednio po prawidłowym wykonaniu inwestycji technologicznej. Firma nie musi dokumentować, żadnej sprzedaży towarów lub usług, przy pomocy nowoczesnej technologii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>