Hakowy

Hakowy to osoba, która posiada uprawnienia by pracować jako osoba obsługująca, nadzorująca lub naprawiają urządzenia dźwigowe posiadające haki. Żeby uzyskać takie uprawnienia należy skończyć kurs. Kurs powinien składać się z zajęć praktycznych oraz teoretycznych. Na zajęciach teoretycznych osoba korzystają z takiego kursu, powinna uzyskać wiele informacji na temat rodzajów i obsługi różnych urządzeń dźwigowych.

Poza tym ważne są zagadnienia związane z rodzajem osprzętu i zawiesi obowiązków hakowego. Zajęcia takie powinny również poruszać tematykę eksploatacji haków oraz przepisy BHP. Przepisy BHP, są nieodzownym elementem większości szkoleń, ponieważ bezpieczeństwo w trakcie wykonywania różnych czynności na terenie zakładu pracy, jest bardzo ważne. Poza tym osoby pracująca przy obsłudze urządzeń dźwigowych, powinny wiedzieć jak należy reagować w różnych sytuacjach i jak unikać różnych niebezpiecznych sytuacji. Żeby uzyskać uprawnienia należy zdać pozytywnie końcowy egzamin, przed specjalnie powołaną komisją.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>