Audyty energetyczne

Audyt energetyczny jest ekspertyzą, polegającą na podejmowaniu i realizacji przedsięwzięć, które mają na celu zmniejszyć koszty ogrzewania. Audyt ma ściśle określony cel, czyli zalecenie w konkretnym przypadku wykorzystanie różnych rozwiązań, w zakresie technicznym, organizacyjnym lub formalnym, które spowodują zmniejszenie kosztów.

Zewnętrzna firma przeprowadzająca audyt powinna stwierdzić jakie modernizację są opłacalne w konkretnym przypadku oraz z jakich produktów i rozwiązań technicznych należy skorzystać. Audyt energetyczny składa się z kilku bardzo istotnych elementów. Przede wszystkim przeprowadza się inwentaryzację systemu grzewczego, a następnie ocenia właściwości cieplne konkretnego budynku.

Następnie należy stwierdzić, jakie sposoby termomodernizacji mogą być zastosowane. Każdą z metod należy oszacować pod względem kosztów całkowitych i opłacalności. Na sam koniec, należy określić która z metod jest optymalna dla konkretnego budynku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>